People

W tym momencie, między innymi, zajmuje się consultingiem w sprawie zatrudnienia obcokrajowców w Polsce i innych krajach UE.

Szczególnym kierunkiem jest branża elektroenergetyczna i przemysłowa.

Pomagam zarządzać zespółami zza Buga (Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia, Mołdowa) Znajduje odpowiednich profesjonalistów dla polskich przedsiębiorstw.

Wspieram również w sprawie zatrudnienia ludzi do firm, które mają pilne zapotrzebowanie na ludzi.


English version

At this moment, above all, I consult on hiring of foreigns labour in Poland and EU.

Special attention is devoted to energetics, electrical and manufacture industries.

I help with teams from Eastern Europe (Ukraine, Belarus, Russia, Georgia, Armenia, Moldova)

I back up companies by helping them to fill their urgent needs for workforce.

Startup

Różne przedsięwzięcia moją pasją

Od dostawy jedzenia do wprowadzenia medycznej marihuanny na rynek.

Od wschodnich motywów do wielkiech gier.

Robię, stwarzam, tworzę, pomagam, zmieniam.

Napisz – znajdziemy wspólny język


English version

Certainly, various enterprises are a passions of moi.

From food delivery to introducing medical marihuanna on market.

From eastern motifs to big games.

I create, establish, develop, help and change.

Reach me – we'll find common grounds.

Travel

I travel.

At the moment I've been to 76 states.

I am open for tips, questions, ideas on that matter :-)